Seznam stanovišť sběrných kontejnerů na separovaný odpad

 • ulice Dřevěnkov (křižovatka s ulicí Spojnou)
 • ulice Na Hradčanech (křižovatka s ulicí Školní)
 • ulice Školní (u školního areálu) – pod bazénem
 • ulice Národního odboje (křižovatka s ulicí Hornickou)
 • ulice Za Starou poštou (křižovatka s ulicí Karlovarskou)
 • ulice U Staré školy (za Obecním úřadem)
 • ulice Na Stráži III
 • ulice V Lukách
 • ulice Pod Železnicí
 • stanoviště „U kynologů“
 • Srby – vedle restaurace Racek.

Textil

 • ulice U Staré školy (za Obecním úřadem)
 • ulice Na Stráži III