Seznam stanovišť sběrných kontejnerů na textil

  • ulice U pošty
  • ulice Školní
  • ulice Karlovarská třída
  • Srby