Odpadové hospodářství

SVOZ Velkoobjemového odpadu v červenci proběhne z důvodů státního svátku o týden později tj. 12. července od 14:00 do 17:00, v Srbech 11. července od 16:00 do 17:00. Opět Vás žádáme, neodkládejte odpad před vrata.

– SBĚR olejů –  v ul. U Staré školy a v Srbech u ohrady máme sběrné nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.

– SVOZ komunálního odpadu a bioodpadu – pokud se stane, že není svezena nádoba od vaší nemovitosti v daném termínu, žádáme Vás o nahlášení problému na obecní úřad 312 657 020 a nádobu ponechejte před domem do doby náhradního svozu.

 

 

Sběrné místo pro odložení velkoobjemového odpadu je OPĚT VRÁCENO  do dvora za obecním úřadem.

  První středa v měsíci a čas od 14:00- 17:00 zůstává stejný.

TERMÍNY SVOZŮ PRO NEBEZPEČNÝ ODPAD : v tomto roce proběhne svoz 13. 5. 2023 a na podzim  11. 11. 2023 v obvyklých časech. Od  11:10 do 11:50 budou přistaveny vozy k odběru nebezpečného odpadu u Náměstí, poté  od 11:55 – 12:20 na Dřevěnkově a následně přejedou do Srb k restauraci Racek od 12:30 do 13:00. Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem svozové techniky a upozorňujeme na možnost odložení elektroodpadu kdykoli během úředních hodin na obecním úřadě. Tento odpad je ještě určen k recyklaci a značná část se vrací do oběhu, byť v jiné podobě. Chraňme si životní prostředí.

 

PRO BIOODPAD to budou opět pátky v sudých týdnech : 7. a 21. dubna, 5. a 19. května, 2., 16. a 30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 8. a 22. září, 6. a 20. října a tento rok i 3. a 17. listopadu.

 

 

Adresa: Dvůr Obecního úřadu Tuchlovice, U staré školy 83

Sběrné místo slouží pro občany Tuchlovic a Srb umožňuje:

 • zpětný odběr elektrospotřebičů
 • odložení velkoobjemového odpadu

Baterie, akumulátory, fotoaparáty, mobilní telefony, nabíječky a další drobné spotřebiče je  možno odevzdat do boxů umístěných v budově Obecního úřadu.

Pro občany Tuchlovic je odběr VOO zajištěn první středu v měsíci od 14.00 – 17. 00 hod.na sběrném místě ve dvoře obecního úřadu

Pro občany Srb je odběr VOO zajištěn den předcházející první středě v měsíci: ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN OD 15: 00 – 16:00 HOD A v měsíci DUBEN, KVĚTEN, ČEVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ OD 16:00 – 17:00 hod. v uličce za Rackem

 

Seznam stanovišť sběrných kontejnerů na separovaný odpad

 • ulice Dřevěnkov (křižovatka s ulicí Spojnou)
 • ulice Na Hradčanech (křižovatka s ulicí Školní)
 • ulice Školní (pod bazénem)
 • ulice Národního odboje (křižovatka s ulicí Hornickou)
 • ulice Za Starou poštou (křižovatka s ulicí Karlovarskou)
 • ulice U Staré školy (za Obecním úřadem)
 • ulice Na Stráži III
 • Srby – vedle restaurace Racek
 • ulice V Lukách (pod čp. 408)
 • Slovanka ulice Pod Železnicí

 

„Snažíme se chránit přírodu, jak to jde, věříme, že se nás v budoucnu zapojí více“

Asekol_env_vyuct_cert_2019