Odpadové hospodářství

NEVYVEZENÁ NÁDOBA NA KOMUNÁLNÍ NEBO BIO ODPAD

v případě nevyvezené nádoby od Vaší nemovitosti v daném termínu, Vás žádáme o nahlášení problému na obecní úřad 312 657 020 a nádobu ponechejte před domem do doby náhradního svozu.

 

 

Sběrné místo pro odložení velkoobjemového odpadu je OPĚT VRÁCENO  do dvora za obecním úřadem.

  První středa v měsíci a čas od 14:00- 17:00 zůstává stejný.

 

 

Adresa: Dvůr Obecního úřadu Tuchlovice, U staré školy 83

Sběrné místo slouží pro občany Tuchlovic a Srb umožňuje:

 • zpětný odběr elektrospotřebičů
 • odložení velkoobjemového odpadu

Baterie, akumulátory, fotoaparáty, mobilní telefony, nabíječky a další drobné spotřebiče je  možno odevzdat do boxů umístěných v budově Obecního úřadu.

 

Svoz bioodpadu

bude probíhat stejně, jako v předchozích letech, od dubna vždy v pátek v sudém týdnu: 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.

Svoz nebezpečného odpadu   ZMĚNA TERMÍNU

Jak jsme Vás již také informovali, bohužel společnost AVE Kladno s.r.o. naplánovala sběr nebezpečného odpadu ve stejném termínu, kdy u nás v obci probíhá Středočeský folklorní festival a Tuchlovická pouť. Z tohoto důvodu jsme po domluvě se svozovou společností naplánovali sběr nebezpečného odpadu na čtvrtek 2. 5.2024, kdy bude od 17:00 do 18:00 za obecním úřadem přistaven kontejner na nebezpečný odpad. V Srbech budete mít možnost odložit nebezpečný odpad ve stejný den od 16:00 do 17:00. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste neodkládali pneumatiky, ale využili možnosti odložit pneu na skládku AVE Libušín a to zdarma.

Svoz velkoobjemového odpadu ZMĚNA TERMÍNU

Bohužel v květnu bude změněn i termín svozu velkoobjemového odpadu a to z důvodu státního svátku. Velkoobjemový odpad bude možné odložit 6. 5. 2024, v Tuchlovicích jako obvykle ve dvoře za obecním úřadem od 14:00 do 17:00 a v Srbech od 16:00 do 17:00 hodin v ohradě vedle restaurace Racek.

 

Seznam stanovišť sběrných kontejnerů na separovaný odpad

 • ulice Dřevěnkov (křižovatka s ulicí Spojnou)
 • ulice Na Hradčanech (křižovatka s ulicí Školní)
 • ulice Školní (pod bazénem)
 • ulice Národního odboje (křižovatka s ulicí Hornickou)
 • ulice Za Starou poštou (křižovatka s ulicí Karlovarskou)
 • ulice U Staré školy (za Obecním úřadem)
 • ulice Na Stráži III
 • Srby – vedle restaurace Racek
 • ulice V Lukách (pod čp. 408)
 • Slovanka ulice Pod Železnicí

 

„Snažíme se chránit přírodu, jak to jde, věříme, že se nás v budoucnu zapojí více“

Asekol_env_vyuct_cert_2019