Tuchlovice a Srby v číslech

Ke dni 1. 1. 2015 bylo v Tuchlovicích trvale hlášeno 2465 obyvatel.

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistě-
hovalí
Vystě-
hovalí
Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav 31.12.
2015 2 465 32 33 96 78 -1 18 17 2 482

Kategorie pozemků obce Tuchlovice
Celková výměra pozemku (ha) 1 275
Orná půda (ha) 692
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 35
Ovocné sady (ha) 3
Trvalé trávní porosty (ha) 29
Zemědělská půda (ha) 758
Lesní půda (ha) 257