Rada obce

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta
Iva Pencová  –  místostarostka

Mgr. Jan Bejček – člen rady
Ing. Radek Šitta- člen rady
Ing. Michal Křižan – člen rady