PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSA

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSA

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

A POPLATEK ZE  PSA V ROCE 2024

 

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSA LZE

UHRADIT :

    –   V KANCELÁŘI OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH

  • PŘEVODEM NA ÚČET OÚ 0388153379/0800 VS = Č.POPISNÉ
  • NEBO PŘES PLATEBNÍ PORTÁL (web.stránky obce Tuchlovice)

(známka bude vydána v kanceláři OÚ, až po připsání platby na účet)

 

PLATBY:

OD  2. LEDNA 2024 – DO 29. ÚNORA  2024

( na známku r. 2023 bude odpad svážen do konce února 2024)

 

VÝŠE POPLATKŮ:

  • Svoz 1x týdně    – Kč 1 000,– ( bez úlevy)
  • Svoz 1x 2 týdny – Kč 600,– ( bez úlevy)
  • Děti do 3 let – 100% osvobození od poplatku
  • Poplatníci 75 let – 50% úleva

(úleva/osvobození je dána dovršením věku v daném roce)

 

 

POPLATEK ZE PSA

200,– první i další pes jednoho majitele