Zastupitelstvo obce

ZASTUPITELSTVO OBCE TUCHLOVICE

 

 

Jméno a příjmení člena zastupitelstva

Obce Tuchlovice

 

 

Pozice

 

Mgr. Jan Bejček

 

zastupitel obce, člen rady obce
 

Rozálie Eliášová

 

zastupitelka obce
 

Jiří Hlavsa

 

zastupitel obce
 

Ing. Markéta Hurtová

 

zastupitelka obce
 

Milada Jirásková

 

zastupitelka obce
 

Jana Kabátová

 

zastupitelka obce, předsedkyně Kontrolního výboru
 

Ing. Michal Křižan

 

zastupitel obce, člen rady obce, člen Finančního výboru
 

Petra Kulíšková

 

zastupitelka obce
 

Tomáš Linc

 

zastupitel obce, člen Finančního výboru
 

Iva Pencová

 

Místostarostka obce
 

Mgr. Jaroslav Pošta

 

Starosta obce
 

Ing. Jan Procházka

 

zastupitel obce
 

Milena Reckziegelová

 

zastupitelka obce
 

Pavel Šindler

 

zastupitel obce, předseda Finančního výboru
 

Ing. Radek Šitta

 

zastupitel obce, člen rady obce