Komise a výbory

Komise sociální a kulturní – předsedkyně Milena Reckziegelová, člen Iva Pencová a Kateřina Fialová.

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku –  předseda  Jiří Hlavsa, člen Jaroslav Pošta a Vladimír Olič.

Komise pro výstavbu a rozvoj obce – předseda Jan Procházka, člen Michaela Panenková a Veronika Zelenková.

 

Finanční výbor – předseda Pavel Šindler, člen Tomáš Linc a Michal Křižan

Kontrolní výbor – předsedkyně Jana Kabátová a člen Olga Pelešková a Michal Klimovič