Platby komunálního odpadu

 

Nové možnosti platby odpadu od roku 2020:

 

Více na https://platby-sc.cz/

 

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSA

PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSA LZE

UHRADIT V KANCELÁŘI OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PŘEVODEM NA ÚČET OÚ

0388153379/0800            VS = Č.POPISNÉ

(známka bude vydána v kanceláři OÚ, až po připsání platby na účet)

 

PLATBY:

OD  2. LEDNA 2023 – DO 28. ÚNORA  2023

( na známku r.2022 bude odpad svážen do konce února 2023)

 

POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉ VÝŠI:

  • Svoz 1x týdně    – Kč 800,– ( bez úlevy)
  • Svoz 1x 2 týdny – Kč 550,– ( bez úlevy)
  • Děti do 3 let – 100% úleva
  • Poplatníci 75 let – 50% úleva
  • Děti od 4 let věku – bez úlevy

(úleva je dána nebo zrušena dovršením věku v daném roce)

 

 

POPLATEK ZE PSA

100,– první pes

200,– druhý a další pes jednoho majitele