Informace o sběru jednotlivých komodit separovaného odpadu

Plasty

         Do žluté sběrné nádoby odkládáme

 • plastové obaly
 • igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
 • stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená)
 • kelímky od jogurtů a jiných potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat)
 • mikrotenové sáčky
 • vypláchnuté plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
 • polystyren
 • vícevrstevné obaly (Tetra Pack)

 

Do žluté sběrné nádoby nikdy nedáváme

 • guma, molitan, kabely
 • podlahové krytiny, linolea, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami
 • znečištěné plastové nádoby
 • pneumatiky

 

Papír

Do modré nádoby odkládáme

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír (včetně spon a svorek)

 

Do modré sběrné nádoby nikdy nedáváme

 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • kombinované obaly od mléka a nápojů (Tetra Pack)

Sklo

 Do zelené a bílé sběrné nádoby odkládáme

 • lahve od nápojů bez uzávěrů
 • sklo bílé i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla)
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin

 

Do zelené a bílé sběrné nádoby nikdy nedáváme

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • lahvičky od léčiv
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

 

Použité jedlé oleje

kontejner na použité jedlé oleje je na stanovišti U Staré školy, tento odpad se odevzdává v uzavřeném obalu.