KVANTIFIKOVANÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZA ROK 2022      výdaje

Druh odpadu 2022
Směsný odpad 1 768 182,00 Kč
Tříděný odpad 1 099 917,00 Kč
Objemový odpad 83 677,00 Kč
Veřejný prostor 7 580,00 Kč
Kovy 6 548,00 Kč
Textil 7 260,00 Kč
Bio 859 350,00 Kč
Nebezpečný odpad 19 101,00 Kč
  3 851 615,00 Kč

 

PŘÍJMY

Druh příjmu 2022
EKO-KOM a.s., ASEKOL 476 384,00 Kč
Místní poplatky 1 664 809,00 Kč
   
   
   
   
   
   
  2 141 193,00 Kč

 

 

Za rok 2023   VÝDAJE

Druh odpadu 2023
Směsný odpad 1 898 009,00 Kč
Tříděný odpad 1 161 296,00 Kč
Objemový odpad 74 413,00 Kč
Veřejný prostor 5 598,00 Kč
Kovy 8 942,00 Kč
Textil 7 260,00 Kč
Bio 842 542,00 Kč
Nebezpečný odpad 32 574,00 Kč
  4 030 634,00 Kč
   

 

PŘÍJMY

Příjmy
Druh příjmu 2023
EKO-KOM a.s., ASEKOL 414 883,00 Kč
Místní poplatky 1 656 264,00 Kč
   
   
   
   
   
   
  2 071 147,00 Kč

 

hlaseni_produkci_odpady_2022

hlaseni_produkci_odpady