Bioodpad

Na základě sdělení AVE Kladno s.r.o. začíná svoz bioodpadu 8. dubna 2022.

Neodkládejte prosím odpad mimo určené kontejnery.

posekanou trávu a listí je možné vyvážet do kontejneru u fotbalového hřiště z ulice Na Stráži

SVOZ BIOODPADU A KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2024

SVOZ BIO  sudý týden – pátek

5.4.       19.4.

3.5.       17.5.       31.5.

14.6.     28.6.

12.7.     26.7.

9.8.       23.8.

6.9.       20.9.

4.10.     18.10.

1.11.     15.11.     29.11.

 

Do hnědé sběrné nádoby odkládáme

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • květináče z lepenky a rašeliny

 

Do hnědé sběrné nádoby nikdy neodkládáme

 • podestýlka od drobných domácích zvířat
 • pleny
 • pytlíky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • oleje
 • kosti