Bioodpad

Na základě sdělení AVE Kladno s.r.o. začíná svoz bioodpadu 8. dubna 2022.

Svoz bioodpadu (hnědé nádoby) je každý sudý týden v pátek pro občany Tuchlovic a Srb zajištěn zdarma

Poslední termín svozu biodpadu je  21. 10. 2022. Pokud budou občané potřebovat odložit bioodpad i po tomto termínu, můžou odvézt bioodpad do kontejneru v ul. Na Stráži u fotbalového hřiště. V Srbech po domluvě se zaměstnanci na zeleni lze odložit do kontejneru v ohradě. Neodkládejte prosím odpad mimo určené kontejnery.

posekanou trávu a listí je možné vyvážet do kontejneru u fotbalového hřiště z ulice Na Stráži

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022

 

DUBEN:        8.4.        22.4.

KVĚTEN :    6.5.        20.5.

ČERVEN:     3.6.      17.6.

ČERVENEC :   1.7.       15.7.         29.7.

SRPEN:          12.8.    26.8.

ZÁŘÍ :          9.9.     23.9.

ŘÍJEN :       7.10.      21.10.

Do hnědé sběrné nádoby odkládáme

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • květináče z lepenky a rašeliny

 

Do hnědé sběrné nádoby nikdy neodkládáme

 • podestýlka od drobných domácích zvířat
 • pleny
 • pytlíky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • oleje
 • kosti