Separovaný odpad

ODVOZ SEPAROVANÝ ODPAD

PLASTY – PONDĚLÍ A ČTVRTEK

PAPÍR   –  ÚTERÝ

SKLO     –  1 x ZA OSM TÝDNŮ

TEXTIL  –   1 x ZA DVA TÝDNY

KOV     –   1 x ZA OSM TÝDNŮ

 

Kontejner na použité jedlé oleje je na stanovišti U Staré školy a v Srbech v ohradě vedle restaurace Racek. Tento odpad se odevzdává v uzavřeném obalu.