Tuchlovický hudební podzim

Koncerty vážné nebo lépe řečeno krásné hudby mají v Tuchlovicích velkou tradic a jejich počátky sahají až 40 let zpět. Tuto tradici založil bývalý houslista, koncertní mistr Pražského symfonického orchestru FOK, Miroslav Laštovka. Všichni si jistě vzpomenou také na jeho partnera, klavíristu a cembalistu, prof. Jaroslava Přikryla, který nejen krásně hrál, ale koncerty i uváděl a do Tuchlovic jezdil nesmírně rád. Tyto koncerty však byly jen sporadické, nepravidelné.

Novou formu koncertů vážné hudby přinesl a v práci svého otce pokračoval Miroslav Laštovka jun., současný člen orchestru ND Praha. Důležitým impulzem k této pravidelné koncertní činnosti však byla rekonstrukce kostela sv. Havla, do které také byla zahrnuta celková rekonstrukce varhan. A tak před 10 lety se tyto bezesporu krásné varhany začaly využívat ke koncertům a začala tak éra pravidelných koncertů.

Již od začátku byl kladen důraz na to, aby posluchači poznali celou řadu hudebníků, ať již z řad renomovaných umělců či umělců začínajících. A to je také hlavní moto našeho festivalu. Postupem času se do programu TVP začali zvát i umělci z jiných zemí, takže jsme mohli vyslechnout hudbu v podání umělců z Japonska, Německa, Itálie a z regionálního festivalu se stal festival mezinárodní.

V současné podobě realizuje festival 2 až 3 koncerty ročně, velice oblíbeným je koncert vánoční, bez kterého si snad už ani Vánoce v Tuchlovicích neumíme představit.

Všechny tyto snahy vyvrcholily v roce 2012, kdy při oslavách 10 let pravidelných koncertů Tuchlovice doslova „zněly“ hudbou. Bylo připraveno několik koncertů ze všech oblastí hudební literatury a k produkci byly využity i přilehlé prostory, např. park a dokonce i cukrárna Panenka.

Nutno ještě připomenout, že tak kvalitní hudební festival nemá leckteré mnohem větší město. Za to, že to takto „funguje“, patří velký dík OU Tuchlovice, především pak starostovi p. Ing. Karlu Burdovi, který nad těmito koncerty často přebírá i záštitu.

A mé přání do budoucna? Nejen já, ale i posluchači, je jich vždycky plný kostel, bychom si přáli, aby koncerty pokračovaly dále, hudební literatury je takové množství, že je stále co poznávat.