Jestřábi

Liga lesní moudrosti – kmen Jestřábi

Srby 130

27302 Tuchlovice

 

náčelník: Karolína Dandová

email: kmen@jestrabi.net

web: www.jestrabi.net

Kmen Jestřábi působí v Tuchlovicích již více jak dvacet let a patří do dětské organizaceLiga lesní moudrosti (LLM). Hlavní myšlenkou LLM je myšlenka woodcraftu, který klade důraz na poznávání přírody, dokonalé soužití s přírodou bez jakýchkoliv prostředků dnešní civilizace, sebepoznání a sebezdokonalování. K naplnění těchto nelehkých cílů nám slouží zejména častý pobyt v přírodě, tedy různé výpravy, putování, táboření v týpí a samozřejmě i tábor. Na těchto akcích máme možnost pomoci dětem naučit se samostatnosti, zodpovědnosti a toleranci, což jsou jedny z nejdůležitějších vlastností pro život ve společnosti.

Naše celoroční činnost spočívá zejména ve výpravách a pravidelných schůzkách. Děti od předškolního věku se scházejí pravidelně jednou týdně na rodových schůzkách, které jsou vedeny mladými, kteří absolvovali školení LLM pro rodové náčelníky.

Naši klubovnu najdete v Tuchlovicích v budově obecního úřadu (za kostelem), kde se scházíme při pravidelných schůzkách.