Klub důchodců

Klub důchodců

U Staré školy 83

273 02 Tuchlovice

 

předseda: Marie Frolíková

Klub důchodců je občanským sdružením, ve kterém jsou členy lidé v důchodovém věku. Klub má v Tuchlovicích více jak pětadvacetiletou tradici. Jeho činnost spočívá v pravidelných sezeních při hudbě, která se uskutečňují každý druhý čtvrtek v měsíci v sále nad restaurací „Calypso“ od 17 h. K poslechu a tanci hraje pan Holec. Zváni jsou všichni občané seniorského věku.