Bioodpad

Datum prvního svozu BIOODPADU je 3.4.2015, dále pak každý sudý pátek.Noví žadatelé o biopopelnici budou informováni dodatečně,zatím nejsou na skladě v AVE.