Podklady pro zastupitele 2023

Květen 2023

Pozvánka ke stažení zde

bod č. 3: Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Honice – část týkající se k.ú. Tuchlovice

bod č. 4: Revitalizace tuchlovického náměstí – informace o soutěži a seznámení se soutěžními návrhy

bod č. 5: Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2023

bod č. 6: Darovací smlouva – p.č. 1315/9 v k.ú. Tuchlovice

bod č. 7: Prodej a koupě pozemků _ Zero finance – obec Tuchlovice

bod č. 8: Dotace opěrná zeď v areálu VK – doložení finančních prostředků a podmínky čerpání finanční dotace od NSA (Národní sportovní agentura)

bod č. 9: Sdílení dat z kamerového systému pro PČR

bod č. 10: Rozhodnutí zastupitelstva delegace na Řádnou valnou hromadu VKM

bod č. 11: Program rozvoje obce vč. doplnění připomínek a podnětů

 


Březen 2023

Pozvánka ke stažení zde

bod č. 3: Rozpočtové opatření č.2/2023

bod č. 4: Žádost o výkon funkce přísedícího Okresního soudu Kladno

bod č. 5: Darovací, popř. kupní smlouvy – pozemky pod komunikací

bod č. 6: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY – ČEZd_ SoBS VB 51945/IV-12-6032124/KD Tuchlovice Karlovarská 603 TS,kVN,kNN

bod č. 7: Návrh studie na zastavitelnou plochu č. 33 v k.ú. Srby u Tuchlovic

bod č. 8: Návrh plánovací smlouvy – Obytný soubor RD Srby u Tuchlovic – dělení
pozemků, technická a dopravní infrastruktura

bod č. 9: Aktualizace pasportizace veřejného osvětlení

bod č. 10: Program rozvoje obce 2023-2027 (2030)

bod č. 11: NSA – dotace opěrná zeď v areálu VK

Leden 2023

Pozvánka ke stažení zde

bod č. 3: Rozpočtové opatření č.12/2022

bod č. 4:  Darovací a kupní smlouvy – pozemky pod komunikací

bod č. 5:  Bezúplatný převod pozemku p.č.428/2 v k.ú. Srby u Tuchlovic

bod č. 6: Dohoda o narovnání a nájemní smlouva – p.č.163 Srby u Tuchlovic

bod č. 7: Darovací smlouva p.č. 39/1 a p.č. 38 a služebnost užívacího práva

bod č. 8: Kupní smlouva p.č. 785, p.č. 786, p.č. 787 v k.ú. Tuchlovice a Smlouva o advokátní úschově

bod č. 9: Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Tuchlovice Karlovarská 603 TS, kVN, kNN, IV-12-6032124 /SoBSK/1

bod č. 10: Návrh studie na plochu č.29.2 a 29.3 v k.ú. Srby u Tuchlovic

bod č. 11: Obytný soubor RD Srby u Tuchlovic – dělení pozemků, technická a dopravní infrastruktura

Duben

Září