VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA
včetně zadávací dokumentace
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém
řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách
V souladu s § 6, 18 zák. č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a
v souladu s METODIKOU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Vás tímto vyzývám k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky:
„TUCHLOVICE – POŘÍZENÍ SAMOSBĚRNÉ NÁSTAVBY NA ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A
KOMUNIKACÍ VČ. CYKLOSTEZEK“

ke stažení zde