Územní plány

Územní studie pro zastavitelnou plochu č.33 – MČ Srby

Územní studie zastavitelných ploch č. 29.2 a 29.3 v k.ú. Srby u Tuchlovic

Petice k územnímu rozvoji

Územní studie na zastavitelnou plochu č. 15.1 v k.ú. Tuchlovice

 

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Vyvěšeno 15.12.2021

 


Územní studie na zastavitelnou plochu č. 12.1 v k.ú. Tuchlovice

us_tuchlovice

us_tuchlovice2

us_tuchlovice3

us_tuchlovice4

us_tuchlovice5

 Starý ÚZEMNÍ PLÁN

Údaje o vydaném Územním plánu Tuchlovice

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Základní členění území

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Hlavní výkres

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Doprava a energie

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres VPS – VPO a sanací

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Etapizace

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres širších vztahů

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výkres předpokládaných záborů

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Odůvodnění

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Rozbor udržitelného rozvoje

Dokumentace k Územnímu plánu Tuchlovice – Výroková část