Termíny svozů nebezpečného a BIO odpadu

TERMÍNY SVOZŮ PRO NEBEZPEČNÝ ODPAD : v tomto roce proběhne svoz 13. 5. 2023 a na podzim  11. 11. 2023 v obvyklých časech. Od  11:10 do 11:50 budou přistaveny vozy k odběru nebezpečného odpadu u Náměstí, poté  od 11:55 – 12:20 na Dřevěnkově a následně přejedou do Srb k restauraci Racek od 12:30 do 13:00. Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem svozové techniky a upozorňujeme na možnost odložení elektroodpadu kdykoli během úředních hodin na obecním úřadě. Tento odpad je ještě určen k recyklaci a značná část se vrací do oběhu, byť v jiné podobě. Chraňme si životní prostředí.

 

PRO BIOODPAD to budou opět pátky v sudých týdnech : 7. a 21. dubna, 5. a 19. května, 2., 16. a 30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 8. a 22. září, 6. a 20. října a tento rok i 3. a 17. listopadu.