Nové obecně závazné vyhlášky odpadového systému

Nové obecně závazné vyhlášky odpadového systému jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce