Důležité oznámení – kácení stromů

VYROZUMĚNÍ O SOUČASNÉM PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, ODSTRAŇOVÁNÍ A OKLEŠŤOVÁNÍ
DŘEVIN A JINÝCH POROSTŮ V OCHRANNÉM PÁSMU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

NEPROVÁDÍ OBEC TUCHLOVICE

více zde