Záměr prodat : část pozemku p.č. 1301/7, ostatní plocha a pozemek p.č. 71/3, vše v k.ú. Tuchlovice

 • Version
 • Stáhnout
  133
 • Velikost souboru
  200.57 KB
 • Datum vytvoření
  12. 1. 2021
 • Stáhnout

Záměr prodat :
část pozemku p.č. 1301/7, ostatní plocha, o výměře cca 65 m2
a
pozemek p.č. 71/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 94 m2
vše v k.ú. Tuchlovice